Sittande styrelseTelefon

E-postadress

Ordförande

Katarina Fernström

070-271 05 49

ordf@grimstavag.se

Vice ordförande

Hans-Åke Sjöquist

Kassör

Mats Löfgren

kassa@grimstavag.se

Ledamot/Vägkonsult

Bengt Vestergren

Ledamot/Vägchef

Olof Bäckström

Ledamot

Anders Mårtensson

Ledamot

Sara Haag

Suppleant

Ylva Eriksson

Suppleant

Heléne Norling Lundén

Valberedning

Ann-Christin Zander Holwaster

Christel Bäckström

Revisorer

Ann-Christin Zander Holwaster

Melker Ödebrink

Revisorssuppleant

Maria Gustafsson

Vill du maila hela styrelsen, skicka till styrelsen@grimstavag.se     Post till styrelsen skickas till
Katarina Fernström
Grimstavägen 8

148 97 Sorunda

Kassör
Mats Löfgren
Flottiljvägen 169 /1204

146 34 Tullinge