IMG_2262

Beläggningsarbeten på Grimstavägen


Svevia håller just nu på med beläggningsarbeten med ytbehandling och förstärkning på vissa sträckor av Grimstavägen. Detta kommer att medföra en minimal påverkan på trafiken med kortare väntetider. Tack för er förståelse!

Nu förstärker Ellevio elnätet

 

Ellevio kommer att utföra förstärkningsarbeten i vårt område för att säkra framtida elförsörjning. Att förbättra och modernisera elnäten görs över hela landet för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu genomförs i Sverige. 

 

Vad ska Ellevio göra?

Under hösten 2022 – våren 2023 kommer Ellevio att utföra schakt och kabelarbeten längs med Gumuddsvägen och Nissesuddsvägen och i skogsmiljö i närområdet.

 

Skyltar med information kommer att sätta upp inom arbetsområdet.

 

Hur påverkas du?

Störningar i form av minskad framkomlighet, buller samt vibrationer kan förekomma under projektets gång.


Planerade strömavbrott samt eventuella nattarbeten kommer att informeras er.

Planerar du att bygga nytt?


Vägarna slits extra mycket när nya hus byggs på grund av ökad trafik av tunga fordon.


Styrelsen har därför beslutat att ta ut en extra avgift om två årsavgifter vid dessa tillfällen.

Klicka på loggan ovan och logga in med din kod för att komma till din sida i VägFas. 


Saknar du din kod? Skicka ett mail till grimsta@grimstavag.se 

 Kontaktinformation

 Om du är nyinflyttad eller har ändrat exempelvis adress

 eller e-postadress är det viktigt att du ändrar detta i VägFas

Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen?

Kontakta GVS styrelse på styrelsen@grimstavag.se 


Kvalitetshandboken

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt. Läs den gärna här, så får du svar på många frågor.

Tunga transporter under tjällossningen

Du som planerar tunga transporter (över 3,5 ton) under tjällossningsperioden, normalt mars – maj, måste ta hänsyn till förbudet för tung trafik, se skyltar!


Vägbanken riskerar annars att förlora sin bärighet.


Dispenser lämnas inte.


 Styrelsemöten 2022-2023

 31/8, 16/10, 30/11

grimsta@grimstavag.se

070-271 05 49