IMG_8657

Tunga transporter under tjällossningen

Du som planerar tunga transporter (över 3,5 ton) under tjällossningsperioden, normalt mars – maj, måste ta hänsyn till förbudet för tung trafik, se skyltar!


Vägbanken riskerar annars att förlora sin bärighet.


Dispenser lämnas inte.


Klicka på loggan ovan och logga in med din kod för att komma till din sida i VägFas. 


Saknar du din kod? Skicka ett mail till grimsta@grimstavag.se 

Planerar du att bygga nytt?


Vägarna slits extra mycket när nya hus byggs på grund av ökad trafik av tunga fordon.


Styrelsen har därför beslutat att ta ut en extra avgift om två årsavgifter vid dessa tillfällen.

Kvalitetshandboken

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt. Läs den gärna här, så får du svar på många frågor.

 Kontaktinformation

 Om du är nyinflyttad eller har ändrat exempelvis adress

 eller e-postadress är det viktigt att du ändrar detta i VägFas

Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen?

Kontakta GVS styrelse på styrelsen@grimstavag.se 


Nu har vi låtit göra det sista på arbetet längst ner på Grimstavägen och åtgärdat slänterna.


Se bilder från hela beläggningsarbetet här>>

 Styrelsemöten 2021

 11/2, 15/4, 20/5, 24/8, 12/10, 7/12

grimsta@grimstavag.se

070-271 05 49