IMG_2262
IMG_2258
Grimstavag-12
2020-05-07 14.19.21

Å R S S T Ä M M A  2 0 2 1

LÖRDAG DEN 12 JUNI KL 11.00

 

Välkommen till Grimstavägen 56

 

Mötet kommer att hållas utomhus, ta med något att sitta på


Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kom endast en person per hushåll

Planerar du att bygga nytt?


Vägarna slits extra mycket när nya hus byggs på grund av ökad trafik av tunga fordon.


Styrelsen har därför beslutat att ta ut en extra avgift om två årsavgifter vid dessa tillfällen.

Klicka på loggan ovan och logga in med din kod för att komma till din sida i VägFas. 


Saknar du din kod? Skicka ett mail till grimsta@grimstavag.se 

Nu har vi låtit göra det sista på arbetet längst ner på Grimstavägen och åtgärdat slänterna.


Se bilder från hela beläggningsarbetet här>>

 Kontaktinformation

 Om du är nyinflyttad eller har ändrat exempelvis adress

 eller e-postadress är det viktigt att du ändrar detta i VägFas

Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen?

Kontakta GVS styrelse på styrelsen@grimstavag.se 


Kvalitetshandboken

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt. Läs den gärna här, så får du svar på många frågor.

 Styrelsemöten 2021

 11/2, 15/4, 20/5

grimsta@grimstavag.se

070-271 05 49