IMG_2262

Planerar du att bygga nytt?


Vägarna slits extra mycket när nya hus byggs på grund av ökad trafik av tunga fordon.


Styrelsen har därför beslutat att ta ut en extra avgift om två årsavgifter vid dessa tillfällen.

Klicka på loggan ovan och logga in med din kod för att komma till din sida i VägFas. 


Saknar du din kod? Skicka ett mail till grimsta@grimstavag.se 

 Kontaktinformation

 Om du är nyinflyttad eller har ändrat exempelvis adress

 eller e-postadress är det viktigt att du ändrar detta i VägFas

Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen?

Kontakta GVS styrelse på styrelsen@grimstavag.se 


Kvalitetshandboken

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt. Läs den gärna här, så får du svar på många frågor.

Tunga transporter under tjällossningen

Du som planerar tunga transporter (över 3,5 ton) under tjällossningsperioden, normalt mars – maj, måste ta hänsyn till förbudet för tung trafik, se skyltar!


Vägbanken riskerar annars att förlora sin bärighet.


Dispenser lämnas inte.


 Styrelsemöten 2022

 8/2, 5/4, 17/5,  12/6, 31/8


Årsstämma 2022

12/6 kl 16.00grimsta@grimstavag.se

070-271 05 49