IMG_2262

Nu förstärker Ellevio elnätet

 

Ellevio kommer att utföra förstärkningsarbeten i vårt område för att säkra framtida elförsörjning. Att förbättra och modernisera elnäten görs över hela landet för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu genomförs i Sverige. 

 

Vad ska Ellevio göra?

Under hösten 2022 – våren 2023 kommer Ellevio att utföra schakt och kabelarbeten längs med Gumuddsvägen och Nissesuddsvägen och i skogsmiljö i närområdet.

 

Skyltar med information kommer att sätta upp inom arbetsområdet.

 

Hur påverkas du?

Störningar i form av minskad framkomlighet, buller samt vibrationer kan förekomma under projektets gång.


Planerade strömavbrott samt eventuella nattarbeten kommer att informeras er.Preliminär tidsplan för kommande arbeten


Arbeten i skogsmiljö: start vecka 43                                   Fortsättning schakter grusväg: ca vecka 02-08

Arbeten i grusväg: start vecka 44-45                                  Rasering av luftledningar: ca vecka 08-10

Uppehåll under jul, vecka 52-01                                         Återställningsarbeten och etablering: ca vecka 11-13


Avbrottsarbeten kommer att aviseras.

TACK alla ni som kom och röjde sly!


Det var ett härligt gäng som slöt upp för att göra fint längs våra vägar. Förutom att klippa bort sly skrapades Stenkullabron ren från växtligheter (bilder) och skyltar rengjordes.

Planerar du att bygga nytt?


Vägarna slits extra mycket när nya hus byggs på grund av ökad trafik av tunga fordon.


Styrelsen har därför beslutat att ta ut en extra avgift om två årsavgifter vid dessa tillfällen.

Klicka på loggan ovan och logga in med din kod för att komma till din sida i VägFas. 


Saknar du din kod? Skicka ett mail till grimsta@grimstavag.se 

 Kontaktinformation

 Om du är nyinflyttad eller har ändrat exempelvis adress

 eller e-postadress är det viktigt att du ändrar detta i VägFas

Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen?

Kontakta GVS styrelse på styrelsen@grimstavag.se 


Kvalitetshandboken

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt. Läs den gärna här, så får du svar på många frågor.

Tunga transporter under tjällossningen

Du som planerar tunga transporter (över 3,5 ton) under tjällossningsperioden, normalt mars – maj, måste ta hänsyn till förbudet för tung trafik, se skyltar!


Vägbanken riskerar annars att förlora sin bärighet.


Dispenser lämnas inte.


 Styrelsemöten 2022-2023

 31/8, 16/10, 30/11, 25/1, 29/3, 10/5

 Årsstämma 2023 den 11/6 kl 10.00

 

grimsta@grimstavag.se

070-271 05 49